Ганцевичский районный исполнительный комитет

Ганцевичский районный исполнительный комитет
burger
Главная // Руководство // Председатель Ганцевичского райисполкома - Белов Владимир Владимирович

Председатель Ганцевичского райисполкома - Белов Владимир Владимирович

 

Телефон (+375 1646) 6 80 51 

Приемная/факс (+375 1646)  6 85 91осуществляет руководство деятельностью райисполкома;

 распределяет обязанности между первым заместителем, заместителями председателя и управляющим делами райисполкома, координирует их деятельность;

принимает кадровые решения.

    

Курирует вопросы:

 • деятельности исполнительных и распорядительных органов;
 • реализации государственной кадровой политики;
 • мобилизационной подготовки и мобилизации, территориальной и гражданской обороны.

Возглавляет:

 • совет по координации деятельности административных, правоохранительных и контролирующих органов;
 • комиссию по противодействию коррупции райисполкома;
 • комиссию по присвоению классов государственным служащим;
 • комиссию по проведению аттестации работников райисполкома, сельских исполнительных комитетов, предприятий, учреждений и организаций, находящихся в собственности Ганцевичского района;
 • районный совет по демографической безопасности;
 • Ганцевичский районный совет по вопросам историко-культурного наследия.

Осуществляет взаимодействие с:

 • Советами депутатов района;
 • прокуратурой Ганцевичского района;
 • судом Ганцевичского района;
 • Ганцевичским районным отделом следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области;
 • Лунинецким межрайонным отделом управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по Брестской области;
 • Барановичским межрайонным комитетом  государственного контроля Республики Беларусь по Брестской области;
 • военным комиссариатом Лунинецкого и Ганцевичского районов;
 • банками.

 

Осуществляет руководство деятельностью:

 • отдела организационно-кадровой работы райисполкома, в том числе главного специалиста по защите государственных секретов;
 • финансового отдела райисполкома;
 • отдела внутренних дел райисполкома.

 

 

 

Старшыня

раённага выканаўчага камітэта

Бялоў Уладзімір Уладзіміравіч

 

Тэлефон (+375 1646) 6 80 51

Прыёмная/факс (+375 1646) 6 85 91

 

 

 • ажыццяўляе кіраўніцтва дзейнасцю райвыканкама;
 • размяркоўвае абавязкі паміж першым намеснікам, намеснікамі старшыні і кіраўніком спраў райвыканкама, каардынуе іх дзейнасць;
 • прымае кадравыя рашэнні.


Курыруе пытанні:


 • дзейнасці выканаўчых і распарадчых органаў;
 • рэалізацыі дзяржаўнай кадравай палітыкі;
 • мабілізацыйнай падрыхтоўкі і мабілізацыі, тэрытарыяльнай і грамадзянскай абароны;

Узначальвае:


 • савет па каардынацыі дзейнасці адміністрацыйных, праваахоўных і кантралюючых органаў;
 • камісію па супрацьдзеянні карупцыі райвыканкама;
 • камісію па прысваенні класаў дзяржаўным служачым;
 • камісію па правядзенні атэстацыі работнікаў райвыканкама, сельскіх выканаўчых камітэтаў, прадпрыемстваў, устаноў і арганізацый, якія знаходзяцца ва ўласнасці Ганцавіцкага раёна;
 • раённы савет па дэмаграфічнай бяспецы;
 • Ганцавіцкі раённы савет па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны.

Ажыццяўляе ўзаемадзеянне з:


 • Саветамі дэпутатаў раёна;
 • пракуратурай Ганцавіцкага раёна;
 • судом Ганцавіцкага раёна;
 • Ганцавіцкім раённым аддзелам следчага камітэта Рэспублікі Беларусь па Брэсцкай вобласці;
 • Лунінецкім міжраённым аддзелам упраўлення Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь па Брэсцкай вобласці;
 • Баранавіцкім міжраённым камітэтам дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь па Брэсцкай вобласці;
 • ваенным камісарыятам Лунінецкага і Ганцавіцкага раёнаў;
 • банкамі.

Ажыццяўляе кіраўніцтва дзейнасцю:


 • аддзела арганізацыйна-кадравай работы райвыканкама, у тым ліку галоўнага спецыяліста па абароне дзяржаўных  сакрэтаў;
 • фінансавага аддзела райвыканкама;
 • аддзела ўнутраных спраў райвыканкама.


  

Интернет-ресурсы

Полезные ссылки